การใช้หลักการบริหารการผลิตและปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดำเนินงานฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย

Title: การใช้หลักการบริหารการผลิตและปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดำเนินงานฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย

Description: การใช้หลักการบริหารการผลิตและปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดำเนินงานฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย
By: รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
Hits: 760
Year: 2549

PDF ViewerThaiscorecard.com สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์