หลักการคัดเลือกตัววัดผลการปฏิบัติงานองค์กรเชิงกลยุทธ์

Title: หลักการคัดเลือกตัววัดผลการปฏิบัติงานองค์กรเชิงกลยุทธ์

Description: หลักการคัดเลือกตัววัดผลการปฏิบัติงานองค์กรเชิงกลยุทธ์
By: รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
Hits: 895
Year: 2551

PDF ViewerThaiscorecard.com สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์