พลิกโฉมธุรกิจด้วยแนวคิดการบริหารการปฏิบัติการ

Title: พลิกโฉมธุรกิจด้วยแนวคิดการบริหารการปฏิบัติการ

Description: หนังสือรวมบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริหารการปฏิบัติการ
By: รศ.ดร. นภดล ร่มโพธิ์
Hits: 1255
Year: 2558

PDF ViewerThaiscorecard.com สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์