ความลำเอียงในการตัดสินใจ

Title: ความลำเอียงในการตัดสินใจ

Description: ความลำเอียงในการตัดสินใจ
By: รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
Hits: 971
Year: 2556

PDF ViewerThaiscorecard.com สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์