การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ

Title: การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ

Description: การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ
By: รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
Hits: 3036
Year: 2554

PDF ViewerThaiscorecard.com สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์