หนังสือรวมบทความการวัดความพึงพอใจลูกค้าและความพึงพอใจพนักงาน

Title: หนังสือรวมบทความการวัดความพึงพอใจลูกค้าและความพึงพอใจพนักงาน

Description: หนังสือรวมบทความการวัดความพึงพอใจลูกค้าและความพึงพอใจพนักงาน
By: ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
Hits: 3667
Year: 2554
N/A

PDF Viewer

N/A

Thaiscorecard.com สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์