การใช้มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ในองค์กรที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกำไร

Title: การใช้มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ในองค์กรที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกำไร

Description: การใช้มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ในองค์กรที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกำไร
By: รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
Hits: 811
Year: 2549

PDF ViewerThaiscorecard.com สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์