การวิจัยเชิงสำรวจและกรณีศึกษาการใช้ Balanced Scorecard สำหรับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

Title: การวิจัยเชิงสำรวจและกรณีศึกษาการใช้ Balanced Scorecard สำหรับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

Description: การวิจัยเชิงสำรวจและกรณีศึกษาการใช้ Balanced Scorecard สำหรับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
By: นภดล ร่มโพธิ์
Hits: 2230
Year: 2548

PDF ViewerThaiscorecard.com สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์