การใช้ระบบการประเมินผลแบบสมดุลและมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กร

Title: การใช้ระบบการประเมินผลแบบสมดุลและมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กร

Description: การใช้ระบบการประเมินผลแบบสมดุลและมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กร
By: รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
Hits: 1133
Year: 2548

PDF ViewerThaiscorecard.com สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์