แนวทางการเลือกโครงการเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์องค์กร

Title: แนวทางการเลือกโครงการเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์องค์กร

Description: แนวทางการเลือกโครงการเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์องค์กร
By: รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
Hits: 903
Year: 2552

PDF ViewerThaiscorecard.com สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์