ความล้มเหลวในการนำเอา Balanced Scorecard ไปใช้

Title: ความล้มเหลวในการนำเอา Balanced Scorecard ไปใช้

Description: ความล้มเหลวในการนำเอา Balanced Scorecard ไปใช้
By: รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
Hits: 1039
Year: 2549

PDF ViewerThaiscorecard.com สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์